Nieuwsarchief

Van RVU-heffing vrijgesteld bedrag 2023

Lees meer

Vernieuwde ARIE-regeling heeft gevolgen voor bedrijven in de sector

Lees meer

Nieuwe tool toont startende werkgevers hun pensioenfonds

Lees meer

Inspecties in de Pluimveeverwerkende industrie

Lees meer

Opmaakfoutje in de cao

Lees meer

Subsidieregeling Tel met Taal

Lees meer

Premiecirculaire 2023

Lees meer

Wijziging wettelijk minimumloon (WML) per 1-1-2023

Lees meer

Sticker of 0-document vanaf 1 november verplicht voor Oekraïense vluchtelingen

Lees meer

Registratie van gevaarlijke stoffen

Lees meer

Periode tijdelijke verhoging vergoeding reiskosten woonwerk verlengd

Lees meer

Verplichte scholing voor rekening van de werkgever

Lees meer

Nieuwsbrief Arbo

Lees meer

Duurzame inzetbaarheid

Lees meer

OFP-jaarverslag 2021

Lees meer

Tijdelijke verhoging vergoeding reiskosten woonwerk toegestaan

Lees meer

Cao-wijzigingen per 1 juli 2022

Lees meer

Uitnodiging Arbo-ochtend – Graag doorsturen aan preventiemedewerkers!

Lees meer

Uitnodiging Arbomiddag – Graag doorsturen aan medewerkers

Lees meer

WML per 1 juli

Lees meer

Brochures RVU-regeling beschikbaar

Lees meer

Fysieke belasting – ervaring deelnemer aan TOP-coach project

Lees meer

Start risicobereidheidsonderzoek VLEP

Lees meer

Aan de slag met fysieke belasting

Lees meer

Premie-inning RVU-regeling in januari van start

Lees meer

Subsidie special

Lees meer

Tool van de branche RI&E is vernieuwd

Lees meer

AVV van de cao Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Pluimveeverwerkende Industrie

Lees meer

Wijzigingen subsidiebeleid 2022

Lees meer

RVU / Zwaar werk-regeling

Lees meer

Vooraankondiging: Wijziging subsidiebeleid 2022

Lees meer

Onderhandelingsresultaat cao

Lees meer