Over SZ Pluimvee

Sociale Zaken Pluimvee is een gezamenlijk initiatief van de werkgeversorganisatie NEPLUVI en werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen. Vanuit Sociale Zaken Pluimvee wordt gewerkt aan gezond, veilig en eerlijk werk in de pluimveeverwerkende industrie. Een cao met nette arbeidsvoorwaarden vormt de basis van het sociale beleid. Vanuit Sociale Zaken Pluimvee worden eveneens de uitgangspunten voor de sociale zekerheden vastgesteld, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden geborgd en verschillende scholingsinitiatieven financieel ondersteund.

Onder Sociale Zaken Pluimvee vallen verschillende stichtingen, besturen en werkgroepen:

Cao Pluimveeverwerkende Industrie

Meer informatie

Opleiden van medewerkers

Meer informatie

Arbocatalogus

Meer informatie
logo Sociale Zaken Pluimvee

Georganiseerd Overleg

Sociale Zaken Pluimvee is een gezamenlijk initiatief van de werkgeversorganisatie NEPLUVI en werknemersorganisaties FNV en CNV Vakmensen. Vertegenwoordigers van deze organisaties vormen samen het Georganiseerd Overleg (G.O.). Binnen het G.O. zorgen zij gezamenlijk voor de totstandkoming van de cao. Ook geven zij uitvoering aan cao-gerelateerde zaken, zoals pensioen, verzekeringen, duurzame inzetbaarheid en arbeidsomstandigheden.

Werkgroepen

Onder de verantwoordelijkheid van het G.O. zijn verschillende werkgroepen actief. Deze werkgroepen hebben als doel initiatieven uit te werken en te beoordelen en het G.O. te adviseren. Op dit moment zijn de volgende werkgroepen actief:

 • Commissie Cao-aangelegenheden
 • Commissie Cao-redactie
 • Werkgroep Functiewaardering
 • Werkgroep Arbocatalogus
 • Werkgroep WGA-hiaatverzekering
 • Harmonisatieoverleg
 • Werkgroep Calamiteitenregeling
 • Werkgroep Loontabellen

Secretariaat

Het secretariaat is het kloppend hart van Sociale Zaken Pluimvee. Het is dé plek waar besturen en werkgroepen optimaal gefaciliteerd worden, projecten worden uitgerold en subsidieaanvragen worden behandeld. Maar bovenal is het dé plek waar werkgevers en werknemers terecht kunnen met cao-gerelateerde vragen.

Stichting OFP

Stichting OFP – of Stichting Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende industrie, zoals de stichting officieel heet – is een zelfstandige stichting met een bestuur en een eigen cao. Deze cao kent een looptijd van 5 jaar en is op 1 januari 2020 in werking getreden. De cao eindigt op 31 december 2024.

Werkgevers onder de cao dragen financieel bij aan Stichting OFP. De hoogte van de bijdrage is een percentage van de voor de onderneming geldende bruto loonsom per jaar. De jaarlijkse bijdrage voor 2024 is vastgesteld op 0,5%. Stichting OFP financiert en subsidieert hieruit activiteiten, die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers in de sector. Je zou de stichting kunnen zien als de financiële tak van Sociale Zaken Pluimvee. Enkele belangrijke activiteiten zijn:

 • Subsidie voor scholing en ontwikkeling
 • Project duurzame inzetbaarheid
 • Arbocatalogus en RI&E
 • WGA-hiaatverzekering

Jaarverslag OFP 2022

Stichting VVU

Stichting VVU – of Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Pluimveeverwerkende industrie, zoals de stichting officieel heet – faciliteert de uitvoering van de Regeling Vervroegd Uittreden. Een medewerker met een zwaar beroep in de Pluimveeverwerkende Industrie kan onder voorwaarden maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met werken.

Stichting VVU is een zelfstandige stichting met een bestuur en een eigen cao. Deze cao kent een looptijd van 5 jaar en is op 1 januari 2022 in werking getreden. De cao eindigt op 31 december 2026.

Werkgevers onder de cao dragen financieel bij aan Stichting VVU. De hoogte van de bijdrage is een percentage van de voor de onderneming geldende bruto loonsom per jaar. De jaarlijkse bijdrage voor 2024 is vastgesteld op 0,4%.

Jaarverslag VVU 2022