Cao Pluimveeverwerkende Industrie

Een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) is een schriftelijke overeenkomst, waarin afspraken over arbeidsvoorwaarden staan. Bijvoorbeeld over loon, toeslagen, betaling van overwerk, werktijden en pensioen. De cao in de Pluimveeverwerkende Industrie wordt afgesloten door vertegenwoordigers van de werkgeversorganisatie NEPLUVI en de werknemersorganisaties CNV Vakmensen en FNV. Doordat de cao voor de Pluimveeverwerkende Industrie door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  (SZW) algemeen verbindend is verklaard, geldt de cao voor de hele bedrijfstak.

De Pluimveeverwerkende Industrie kent een standaard cao. Bij een standaard cao mag je niet afwijken van de gemaakte afspraken in de cao. Ook niet als dit gunstiger uitpakt voor de medewerkers. De huidige cao heeft een looptijd van 1 april 2021 tot en met 31 maart 2023. Naast de arbeidsvoorwaardelijke cao kent de Pluimveeverwerkende Industrie nog twee cao’s, namelijk de Fonds-cao, die hoort bij de Stichting OFP en de RVU-cao, die hoort bij de Stichting VVU.

Terug naar alle thema's