Arbocatalogus

Werken in de pluimveesector is niet zonder gevaren. In de arbocatalogus leggen werkgevers- en werknemersorganisaties samen vast met welke arbeidsrisico’s de sector te maken heeft en welke oplossingen kunnen worden toegepast om die risico’s te voorkomen of te beperken. In de Arbocatalogus zijn richtlijnen en oplossingen te vinden. De eisen die in de richtlijnen staan, zijn voor alle werkgevers verplicht. De wensen in de richtlijnen hebben geen verplichtend karakter en zijn alleen ter inspiratie. De Goede praktijken laten zien hoe (andere) bedrijven omgaan met arborisico’s. Thema’s die terugkomen in de Arbocatalogus zijn:

  • Fysieke belasting
  • Machineveiligheid
  • Mesveiligheid
  • Werkdruk en ongewenste omgangsvormen
  • Biologische agentia
  • Klimaat
  • Geluid
  • Arbobeleid en bijzondere groepen
  • Bijzondere werkzaamheden
  • Gevaarlijke stoffen

Een arbocatalogus wordt ter toetsing voorgelegd aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. Een arbocatalogus die met positief resultaat getoetst is, vormt het uitgangspunt voor toezicht en handhaving. Als bedrijven de oplossingen in de arbocatalogus op de goede manier gebruiken, accepteert de inspecteur dat als voldoende.

De Arbocatalogus vind je hier.

Terug naar alle thema's