Opleiden van medewerkers

Om tijdig in te kunnen spelen op ontwikkelingen binnen de sector, is het belangrijk om te investeren in de deskundigheid van medewerkers. Dit kan bijvoorbeeld door kennis en ervaring over te dragen in de vorm van cursussen en opleidingen. Het opleiden van medewerkers draagt ook bij aan het verbeteren van de prestaties op de werkvloer. Om het opleiden van werknemers te stimuleren, subsidieert de Stichting OFP verschillende cursussen en opleidingen. Meer informatie hierover is te vinden in het subsidiebeleid.

Terug naar alle thema's

Werkgevers

Aanmelden subsidie werkgevers 

  • Voorafgaande aan de cursus/opleiding wordt deze aangemeld
  • Hiervoor vul je het aanmeldformulier in
  • Je ontvangt reactie per e-mail of de cursus/opleiding voor subsidie in aanmerking komt

Aanvraag subsidie werkgevers

  • Na het afronden van de cursus/opleiding wordt de aanvraag voor subsidie, binnen drie maanden na het afronden, ingediend
  • Hiervoor vul je het aanvraagformulier in
  • Je ontvangt reactie per e-mail of de aanvraag akkoord is. Daarna wordt de subsidie uitgekeerd 

Werknemers

Diplomatoeslag voor werknemers

Als een werknemer een erkend diploma bij een geaccrediteerde instelling haalt – van een opleiding waarvoor een tegemoetkoming aan de werkgever is toegekend – ontvangt de werknemer een diplomatoeslag van € 115,- (artikel 44 van de cao Pluimveeverwerkende Industrie 2021-2023).

Hiervoor vul je het aanvraagformulier diplomatoeslag in

Individuele opleidingsvoucher werknemers

Individuele werknemers kunnen subsidie aanvragen voor een cursus of opleiding, waar de werkgever niet aan meewerkt. De opleidingsvoucher kan ingezet worden voor een loopbaangerichte opleiding, maar ook een loopbaanadviesgesprek of een loopbaancheck vallen hieronder.

Hiervoor vul je het aanvraagformulier opleidingsvoucher in 

De hoogte van de individuele opleidingsvoucher is maximaal € 1.000,-.