Regeling duurzame inzetbaarheid

Cao-partijen vinden het belangrijk dat alle medewerkers tot hun pensioengerechtigde leeftijd inzetbaar blijven. Om die reden heeft een medewerker de keuze om op 58- of 59-jarige leeftijd deel te nemen aan de regeling duurzame inzetbaarheid. Met deze regeling wordt de medewerker in de jaren voor pensionering in staat gesteld een 4-daagse werkweek te werken.

Op 58-jarige leeftijd kan een medewerker deelnemen aan de 80/97/100-regeling. Dit houdt in dat de medewerker 80% werkt tegen 97% van zijn (oorspronkelijke) salaris, waarbij hij 100% van zijn pensioen over zijn oorspronkelijke salaris blijft opbouwen.

Op 59-jarige leeftijd kan een medewerker deelnemen aan de 80/98/100-regeling. Dit houdt in dat de medewerker 80% werkt tegen 98% van zijn (oorspronkelijke) salaris, waarbij hij 100% van zijn pensioen over zijn oorspronkelijke salaris blijft opbouwen.

Daarnaast is er voor iedere medewerker een persoonlijk budget beschikbaar. Dit budget kan de de medewerker inzetten voor leeractiviteiten om zo zijn of haar positie op de arbeidsmarkt te versterken. Dit budget wordt steeds verhoogd met dezelfde verhoging als waarmee de salarisschalen in de cao worden verhoogd.

Medewerkers die geboren zijn voor 1 januari 1970 en op 31 december 2019 in dienst waren, hebben in 2020 eenmalig kunnen kiezen of zij deelnemen aan deze regeling óf dat zij gebruik blijven maken van de oude regeling. In dat laatste geval hebben zij geen recht op het persoonlijk budget en kunnen zij vanaf 61-jarige leeftijd een 4-daagse werkweek werken.

Terug naar alle thema's