Aan de slag met fysieke belasting

 

Iedere werknemer heeft te maken met fysieke belasting, een thema dat in 2021 én 2022 hoog op de agenda van de Nederlandse Arbeidsinspectie staat. Vanuit de branche wordt een aantal handvatten geboden om met Fysieke belasting aan de slag te gaan. Denk hierbij aan de Arbocatalogus en de WerkWijzer Fysieke Belasting. Daarnaast is vorige jaar het project TOP Coach bij jullie onder te aandacht gebracht.

Wat is fysieke belasting?

Iedere werknemer heeft te maken met fysieke belasting. Fysieke belasting is de belasting van spieren en gewrichten tijdens lichamelijke arbeid. Dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld tillen, duwen, trekken, bukken, draaien en repeterende werkzaamheden. In sommige gevallen worden de spieren en gewrichten zo lang of vaak gebruikt dat lichamelijke overbelasting kan ontstaan. Dit kan leiden tot gezondheidsklachten.

Nederlandse Arbeidsinspectie en fysieke belasting

Het afgelopen jaar heeft Nederlandse Arbeidsinspectie (tot voor kort Inspectie SZW genoemd) zogenaamde systeeminspecties in de Vleessector en de Pluimveeverwerkende Industrie uitgevoerd. Voor deze inspecties zijn 40 bedrijven geselecteerd. Inspecteurs keken tijdens deze inspecties naar meerdere onderwerpen, waaronder Fysieke belasting. Ook in 2022 zal Fysieke belasting een prominente plek binnen de inspecties innemen.

Het TOP Coach project

Het ministerie van SZW voert campagne om fysieke belasting aan te pakken. Vanuit deze campagne is een project gestart om bedrijven te ondersteunen in de praktische aanpak van fysieke belasting, het zogenaamd TOP Coach project. Bij de bedrijven die zich voor dit project hebben aangemeld, zijn experts van vhp human performance ingezet om bedrijven te helpen om zelf aan de slag te gaan met fysieke belasting volgens een aanpak die past bij het bedrijf. Naast begeleiding en advies biedt vhp ook scholingsmogelijkheden op dit terrein aan.

Arbocatalogus & WerkWijzer Fysieke belasting

Om gezondheidsklachten te voorkomen, heeft de overheid regels opgesteld. Werkgevers en werknemers hebben daarin zelf een verantwoordelijkheid. Bedrijven moeten de risico’s van fysieke belasting kennen en passende maatregelen nemen. In onze branche, waar fysieke belasting veel voorkomt, staat in de Arbocatalogus welke afspraken wij hebben gemaakt.

Als verdieping in de bestaande RI&E voor de Pluimveeverwerkende Industrie heeft de sector de WerkWijzer Fysieke Belasting beschikbaar gesteld. Dit is een hulpmiddel, waarmee de fysieke belasting in een organisatie kan worden beoordeeld. In de WerkWijzer worden vragenlijsten ingevuld, waarna het programma de arbeidsrisico’s berekent. De resultaten hiervan kunnen opgeslagen worden in Word documenten. Hierin worden de knelpunten op hoofdlijnen weergegeven. Het standaardrapport is een mooie basis om aan de slag te gaan met het plan van aanpak. Daarvoor kun je inspiratie opdoen in de Arbocatalogus. Als je alle werkzaamheden, waar fysieke belasting mogelijk een gezondheidsrisico met zich meebrengt, in het bedrijf hebt beoordeeld en hebt vertaald naar een plan van aanpak, dan heb je voldaan aan de wettelijke verplichting tot het verzorgen van een ‘nadere inventarisatie fysieke belasting’.

Wil je ook aan de slag met de WerkWijzer Fysieke Belasting, maar heb je nog geen inlog? Neem dan contact met ons op via info@szpluimvee.nl

Wil je meer informatie over de begeleiding en scholing m.b.t. fysieke belasting? Neem dan contact op met Hetty Vermeulen via hettyvermeulen@vhp.nl.

Terug naar alle nieuwsberichten

Voorzitter CNV op werkbezoek in de Pluimveeverwerkende Industrie

Lees meer

Uitnodiging Arbomiddag

Lees meer

Vooraankondiging opleiding Bedrijfskeurder Pluimvee

Lees meer

Aankondiging Webinar VLEP

Lees meer

Groei mee met de pluimvee!

Lees meer