Cao-wijzigingen per 1 juli 2022

 

Eind vorig jaar hebben we u geïnformeerd over een tweetal wijzigingen in de cao voor de Pluimveeverwerkende Industrie naar aanleiding van een motie van de heer Futselaar. Het gaat om tweetal aanpassingen in artikel 72. Dit kan per 1 juli 2022 consequenties voor uw bedrijf hebben. De eerste aanpassing heeft betrekking op het aanbieden van vaste contracten aan uitzendkrachten. De tweede aanpassing heeft betrekking op vaste contracten voor medewerkers op zogenaamde kritische functies. 

Aanleiding voor wijzigingen

Op 8 december 2020 is de motie van het lid Futselaar aangenomen. In de motie wordt de regering gevraagd om per direct over te gaan tot het stellen van vaste contracten als norm voor de slachtindustrie én om te komen met een plan van aanpak om de positie van werknemers in specifiek de Nederlandse slachtindustrie te versterken en hierbij de koppeling te leggen naar het verbeteren van naleving van dierenwelzijnswetgeving. Naar aanleiding van deze motie zijn gesprekken tussen ministers Koolmees en Schouten met cruciale spelers in de vleesindustrie geïnitieerd, waaronder NEPLUVI, FNV en CNV Vakmensen. Daarnaast hebben in de Pluimveeverwerkende Industrie gesprekken tussen werkgevers – en werknemersorganisaties plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat in 2021 artikel 72 van de cao voor de Pluimveeverwerkende Industrie is aangepast.

Vaste contracten uitzendkrachten

De eerste aanpassing in artikel 72 heeft betrekking op het aanbieden van vaste contracten aan uitzendkrachten. Werkgevers in de Pluimveeverwerkende Industrie* zijn vanaf 1 juli 2022 verplicht om uitzendkrachten die langer dan twee jaar werk verrichten in het bedrijf een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan te bieden. Met ‘langer dan 2 jaar’  wordt een periode van in totaal meer dan twee jaar, ongeacht een eventuele onderbreking van die periode, bedoeld. Het aanbieden van het vaste contract moet schriftelijk in een voor de uitzendkracht begrijpelijke taal worden gedaan. Dit kan de Engelse taal of de moedertaal van de werknemers zijn. Als een uitzendkracht geen gebruik wil maken van het aanbod, wordt dit eveneens schriftelijk vastgelegd. De uitzendkracht kan in dat geval zijn werkzaamheden als uitzendkracht voortzetten.

* Onder ‘werkgevers in de Pluimveeverwerkende Industrie’ wordt verstaan een bedrijf dat onder de werkingssfeer van de cao Pluimveeverwerkende Industrie valt. 

Vaste contracten op kritische functies

De tweede aanpassing in artikel 72 heeft betrekking op vaste contracten voor medewerkers op zogenaamde kritische functies. Werkgevers in de Pluimveeverwerkende Industrie maken vanaf 1 juli 2022 geen gebruik van uitzendkrachten in de volgende kritische functies of functies waarvan de werkzaamheden overeenkomen met:

 • Poultry welfare officer of medewerker poultry welfare
 • Planner levende dieren
 • Controleur aanvoer levende dieren
 • Controleur verdover
 • Welzijnsmedewerker
 • Heftruckchauffeur afdeling aanvoer
 • Teamleider of assistent teamleider
 • Voorman machinale filetlijnen
 • Voorman panklaar
 • Voorman expeditie/verzending
 • Eerste medewerker
 • Operator
 • Lijncoördinator
 • Coördinator arbeidsomstandigheden
Terug naar alle nieuwsberichten

Voorzitter CNV op werkbezoek in de Pluimveeverwerkende Industrie

Lees meer

Uitnodiging Arbomiddag

Lees meer

Vooraankondiging opleiding Bedrijfskeurder Pluimvee

Lees meer

Aankondiging Webinar VLEP

Lees meer

Groei mee met de pluimvee!

Lees meer