Branche RI&E

Ieder bedrijf is verplicht een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Om bedrijven in onze sector te ontzorgen, is vanuit Sociale Zaken Pluimvee een Branche RI&E ontwikkeld. Als je hier gebruik van maakt, weet je zeker dat je alle relevante risico’s op een rij hebt. De branche RI&E is via een tool beschikbaar gesteld.

Veel van onze leden werken al met dit systeem en hebben een inlogcode. Voor ieder bedrijf is er één contactpersoon, die verantwoordelijk is voor de RI&E op het bedrijf. Wil je ook met de Branche RI&E aan de slag, maar heb je nog geen inlogcode?

Neem dan met ons contact op.

Terug naar alle thema's

De voordelen van een branche RI&E

De Branche RI&E is een voorbeeld RI&E, die gemaakt is door werkgevers én werknemers uit onze branche. De Branche RI&E is dan ook afgestemd op veelvoorkomende risico’s in onze sector. Als je gebruik maakt van onze Branche RI&E heb je alle relevante risico’s op een rij. Zo weet je zeker dat je niets over het hoofd ziet.

Doordat onze Branche RI&E erkend is door het Steunpunt RI&E, krijgen bedrijven met maximaal 25 werknemers vrijstelling van de RI&E-toetsing. Zij hoeven hierdoor hun RI&E niet door een extern deskundige te laten toetsen. Tenminste, als ze het erkende RI&E-instrument gebruiken. Dat scheelt tijd en geld.

Werkwijzer Fysieke Belasting

Als verdieping in de bestaande RI&E voor de Pluimveeverwerkende Industrie heeft de sector de WerkWijzer Fysieke Belasting beschikbaar gesteld. Dit is een hulpmiddel waarmee de fysieke belasting in een organisatie kan worden beoordeeld. In de WerkWijzer worden vragenlijsten ingevuld, waarna het programma de arbeidsrisico’s berekent. De resultaten hiervan kunnen opgeslagen worden in Word documenten. Hierin worden de knelpunten op hoofdlijnen weergegeven.

Het standaardrapport is een mooie basis om aan de slag te gaan met het plan van aanpak. Daarvoor kun je inspiratie opdoen in de Arbocatalogus. Als je alle werkzaamheden, waar fysieke belasting mogelijk een gezondheidsrisico met zich meebrengt, in het bedrijf hebt beoordeeld en hebt vertaald naar een plan van aanpak, dan heb je voldaan aan de wettelijke verplichting tot het verzorgen van een ‘nadere inventarisatie fysieke belasting’.

Werkwijzer Fysieke Belasting