OFP-jaarverslag 2021

 

Ieder boekjaar van Stichting OFP wordt door de accountant afgesloten met het opmaken van de jaarrekening. Daarnaast wordt vanuit het secretariaat het jaarverslag opgemaakt. De jaarrekening en het jaarverslag worden door het bestuur OFP besproken en goedgekeurd. Beiden worden binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingediend.

Jaarverslag OFP 2021

Stichting OFP

Stichting OFP kent een eigen fonds-cao met een looptijd van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2024. Werkgevers onder de cao van de Pluimveeverwerkende Industrie dragen financieel bij aan de Stichting OFP. De jaarlijkse bijdrage voor 2021 is vastgesteld op 0,5% van de bruto loonsom. Stichting OFP financiert en subsidieert hieruit activiteiten, die gericht zijn op het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen tussen werkgevers en werknemers in de sector. Hierbij kun je denken aan subsidie voor scholing en ontwikkeling en projecten op het gebied van duurzame inzetbaarheid, maar ook het onderhouden van de Arbocatalogus en het afsluiten van de WGA-hiaatverzekering worden uit de stichting bekostigd.

Financiële situatie

Het eigen vermogen van Stichting OFP is sinds 2020 sterk afgenomen. Dit heeft met name te maken met de keuze om bedrijven in de Pluimveeverwerkende Industrie in 2020 premievrijstelling te verlenen voor de periode van een kwartaal ter compensatie voor de negatieve financiële effecten van COVID-19. Daarnaast heeft het bestuur er eveneens voor gekozen om in 2021 meer uit te geven aan subsidie aan bedrijven als tegemoetkoming in de opleidingskosten.

In 2022 is er sprake van een herstelbegroting. Om die reden is besloten de bijdrage aan sociale partners te begrenzen op € 160.000,-. Daarnaast wordt bij het verstrekken van de tegemoetkoming in de opleidingskosten teruggegrepen op afspraken uit het verleden, waarbij 1/10 deel van de premie hiervoor beschikbaar wordt gesteld.

We stellen het jaarverslag dit jaar alleen digitaal beschikbaar. Heeft u vragen of opmerkingen over het jaarverslag? Laat het ons dan weten via info@szpluimvee.nl.

Terug naar alle nieuwsberichten

Uitnodiging Arbodag 27 juni

Lees meer

Klopt de pensioenopbouw van uw medewerkers wel?

Lees meer

Minimumloon per 1 juli naar €13,68

Lees meer

Voorzitter CNV op werkbezoek in de Pluimveeverwerkende Industrie

Lees meer

Uitnodiging Arbomiddag

Lees meer