Wijzigingen subsidiebeleid 2022

 

Afgelopen jaren hebben bedrijven in de branche Stichting OFP steeds beter kunnen vinden om subsidie aan te vragen voor cursussen en opleiding van hun medewerkers. Daar zijn we blij mee! Dat laat ons zien dat jullie scholing van medewerkers belangrijk vinden.

Echter is de keerzijde dat er structureel meer uitgegeven wordt voor subsidies ten behoeve van scholing en ontwikkeling dan er inkomsten zijn vanuit de premie-inning. Daarom zijn wij genoodzaakt het subsidiebeleid voor 2022 aan te passen. Begin november hebben we jullie hier over geïnformeerd. In dit bericht staat hoe het subsidiebeleid er in 2022 uit komt te zien.

Bedrijfssubsidie

Vanaf 1 januari 2022 kan per bedrijf niet meer subsidie worden aangevraagd, dan dat er via de premieheffing voor scholing en ontwikkeling binnenkomt. Per bedrijf wordt jaarlijks 0,5% van de loonsom aan de Stichting OFP afgedragen. 1/10 deel van deze premie komt terecht in de zogenaamde subsidiepot voor scholing en ontwikkeling.

In de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 kan er per bedrijf dan ook maximaal 1/10 deel van de geheven premie aan subsidie worden aangevraagd voor subsidies uit categorie 1 tot en met 8 van het subsidiebeleid . Dit betekent dat er op enig moment in het jaar ‘jouw’ bedrijfspot leeg kan zijn en er dus vanuit OFP geen vergoeding meer uitgekeerd wordt voor scholing en ontwikkeling van medewerkers.

Individuele subsidie

Bij de stichting OFP kan in 2022 naast subsidie voor scholing en ontwikkeling in categorie 1 tot en met 8 ook subsidie worden aangevraagd voor:

  • Opleidingsvoucher
  • Verdubbeling van het persoonlijk budget
  • Diplomatoeslag

Meer informatie over de opleidingsvoucher en de verdubbeling van het persoonlijk budget is de vinden onder ‘Individuele subsidie’ van het subsidiebeleid. Meer informatie over de diplomatoeslag is te vinden in artikel 44 van de cao. Deze subsidies gaan niet van ‘jouw’ subsidiepot af.

Aanmelden is weer mogelijk

U kunt vanaf nu weer aanmeldingen voor scholing en ontwikkeling van medewerkers voor 2022 indienen. Behoudens de maximale hoogte van subsidie die per bedrijf ontvangen kan worden en de hernummering van de categorieën, wijzigt het subsidiebeleid 2022 verder niet. Het maximale subsidiebedrag dat u in 2022 kunt aanvragen, wordt na het berekenen van de definitieve premie voor de stichting OFP (na het uitvragen van de loonsom) definitief vastgesteld.

Voor de meest recente aanmeld- en aanvraagformulieren verwijzen we u graag door naar onze website.

Terug naar alle nieuwsberichten

Voorzitter CNV op werkbezoek in de Pluimveeverwerkende Industrie

Lees meer

Uitnodiging Arbomiddag

Lees meer

Vooraankondiging opleiding Bedrijfskeurder Pluimvee

Lees meer

Aankondiging Webinar VLEP

Lees meer

Groei mee met de pluimvee!

Lees meer