Verplichte scholing voor rekening van de werkgever

Vanaf 1 augustus 2022 is de wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. De richtlijn heeft als doel de inhoud van het werk transparanter en beter voorspelbaar te maken. Dit leidt tot verschillende wijzigingen, waar ‘kosteloze scholing’ er een van is. Deze wijziging komt erop neer dat verplichte scholing voor rekening van de werkgever komt.

Vanaf 1 augustus 2022 is de wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. De richtlijn heeft als algemeen doel de inhoud van het werk vooraf transparanter en beter voorspelbaar te maken. Dit leidt op hoofdlijnen tot wijzigingen op het gebied van informatieverplichting, scholing, voorspelbare arbeidsvoorwaarden en nevenactiviteiten.

Als het gaat om verplichte scholing, bepaalt de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden dat de werkgever geen kosten op de werknemer mag verhalen. Vanaf 1 augustus 2022 dienen verplichte cursussen voor werknemers dus kosteloos te zijn. Ook moet de opleidingstijd als arbeidstijd worden beschouwd en moet de scholing (indien mogelijk) plaatsvinden tijdens werkuren.

Onder verplichte scholing wordt scholing verstaan, die hij op grond van de wet of de cao verplicht is aan te bieden. Op grond van de wet is de werkgever verplicht scholing aan te bieden, die voor de werknemer noodzakelijk is voor de uitvoering van de functie. Dit kan scholing zijn die voorkomt dat de medewerker disfunctioneert, maar ook scholing die de medewerker in staat stelt mee te gaan met de technologische ontwikkelingen van een functie. Scholing die voortzetting van de arbeidsovereenkomst mogelijk maakt in het geval de functie van de medewerker vervalt valt ook onder verplichte scholing. Scholing die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een diploma of certificaat, waarover de werknemer bij aanvang van de werkzaamheden op grond van een wettelijke verplichting al dient te beschikken om een functie te mogen uitvoeren, valt hier niet automatisch onder.

Als een opleiding verplicht is, komen de kosten dus voor rekening van de werkgever. Om te voorkomen dat de werkgever de rekening alsnog kan verleggen naar de werknemer is gesteld dat er geen terugbetalingsbeding worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Als een dergelijke bepaling toch in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, is deze per 1 augustus 2022 nietig.

Meer informatie is te vinden in de factsheet van de Rijksoverheid.

Terug naar alle nieuwsberichten

Uitnodiging Arbodag 27 juni

Lees meer

Klopt de pensioenopbouw van uw medewerkers wel?

Lees meer

Minimumloon per 1 juli naar €13,68

Lees meer

Voorzitter CNV op werkbezoek in de Pluimveeverwerkende Industrie

Lees meer

Uitnodiging Arbomiddag

Lees meer