RVU-regeling

Een medewerker met een zwaar beroep in de Pluimveeverwerkende Industrie kan onder voorwaarden maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met werken. De regeling, waarin dit vast is gelegd, noemen we de RVU-regeling. De werknemer krijgt maximaal 3 jaar lang een maandelijkse RVU-uitkering. Vanaf 1 januari 2022 is de RVU-regeling formeel van kracht en kunnen medewerkers zich aanmelden bij WWplus, uitvoerder van de regeling. 

Als medewerker in de Pluimveeverwerkende Industrie kun je gebruik maken van de regeling als je:

 • geboren bent in de periode van 1 oktober 1955 t/m 30 september 1961
 • direct voor deelname aan de regeling tenminste 10 jaar onafgebroken bij een werkgever in de sector in dienst bent én
 • in ploegendienst werkt óf
 • in een dagdienst in een productiefunctie werkt en bent ingedeeld in loonschaal I tot en met V (klik hier voor functies)
Terug naar alle thema's

Als medewerker in de Pluimveeverwerkende Industrie kun je (als je aan de voorwaarden voldoet) maximaal 36 maanden voor de AOW-datum aan de RVU-regeling deelnemen. Deelname aan de regeling is vrijwillig. Je bepaalt zelf hoe lang je wilt deelnemen. Als je zelf kiest om korter dan 36 maanden deel te nemen, geldt een minimum van 6 maanden. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kun je eenvoudig je AOW-leeftijd laten berekenen.

Alle medewerkers die geboren zijn tussen 1 oktober 1955 en 30 september 1961 hebben een brief ontvangen van Sociale Zaken Pluimvee. In deze brief is het aantal deelnemingsjaren bij Pensioenfonds VLEP opgenomen. Als een medewerker zich aan wil melden, moet hij/zij direct voordat de medewerker uit dienst treedt minimaal 10 jaar in de Pluimveeverwerkende Industrie hebben gewerkt. Heb je meer dan 10 dienstjaren aaneengesloten in de Pluimveeverwerkende Industrie gewerkt, maar staan deze dienstjaren niet allemaal bij het Pensioenfonds geregistreerd? Neem dan contact op met je werkgever en laat je werkgever deze verklaring invullen.

De RVU-uitkering is in 2024 bruto € 2.182,- per maand. Dit is inclusief vakantietoeslag.  Werkt de medewerker minder dan 40 uur per week? Dan krijgt hij/zij een uitkering naar rato van het deeltijdpercentage.

De hoogte van de RVU-uitkering wordt ieder jaar wettelijk bijgesteld aan de hand van de wijzigingen in de hoogte van de AOW-uitkering.

Stappenplan eerder stoppen met werken:

 • Controleer of je aan de voorwaarden voldoet.
 • Laat je goed voorlichten over de financiële gevolgen van deelname.
 • Laat je goed voorlichten over de gevolgen voor je pensioen bij deelname.
 • Bepaal wanneer je gebruik wil maken van de RVU-regeling.
 • Meldt je maximaal 6 en minimaal 3 maanden voor deelname aan bij WWplus.
 • Zeg je baan pas op wanneer je aanvraag voorlopig is goedgekeurd door WWplus
 • Stuur binnen 6 weken de schriftelijke opzegging van de arbeidsovereenkomst én een ontvangstbevestiging van de werkgever op.
 • Je voorlopige toekenning wordt omgezet in een definitieve toekenning.
 • Vanaf het moment dat je stopt met werken, ontvang je maandelijks een RVU-uitkering.
Deze informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. De mogelijkheid bestaat echter altijd dat bepaalde informatie na een periode verouderd is of niet meer klopt. Sociale Zaken Pluimvee aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, als gevolg van handelingen en/of beslissingen gebaseerd op deze informatie.