Subsidieregeling Tel met Taal

Het kabinet stelt jaarlijks via het actieprogramma Tel mee met Taal subsidie beschikbaar voor werkgevers die investeren in de basisvaardigheden van werknemers. Dit moet leiden tot een betere taalvaardigheid, rekenvaardigheid en digitale vaardigheid op het werk. Werkgevers kunnen tot en met 28 februari 2023 aanvragen indienen voor hun personeel.

De subsidieregeling in het kort:

  • Voor opleidingstrajecten (incl. voorzorg/nazorg) ter verbetering van taal, rekenen of digitale vaardigheden op de werkvloer. De subsidie kan ook ingezet worden voor aanvullende activiteiten.
  • Voordelen van investeren in basisvaardigheden: minder fouten op de werkvloer, werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag, werknemers krijgen meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken, medewerkers communiceren efficiënter en effectiever en voelen zich meer betrokken voelen bij de organisatie.
  • In totaal is er 3,55 miljoen euro beschikbaar voor werkgevers: 67% van de kosten worden vergoed. Een subsidieaanvraag mag maximaal € 125.000 bedragen.
  • Aanvragen kan tot en met 28 februari 2023.

Meer informatie

Bron: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Terug naar alle nieuwsberichten

Voorzitter CNV op werkbezoek in de Pluimveeverwerkende Industrie

Lees meer

Uitnodiging Arbomiddag

Lees meer

Vooraankondiging opleiding Bedrijfskeurder Pluimvee

Lees meer

Aankondiging Webinar VLEP

Lees meer

Groei mee met de pluimvee!

Lees meer