Pensioen

De AOW (Algemene Ouderdomswet) is een basispensioen van de overheid. Hoeveel een medewerker krijgt is afhankelijk van je woonsituatie en hoelang de medewerker in Nederland woont en werkt. Daarnaast bouwt een medewerker pensioen op als hij in loondienst is bij een werkgever.

In de cao van de Pluimveeverwerkende Industrie hebben werkgevers- en werknemersorganisaties afgesproken dat de pensioenregeling van het Bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (BPF VLEP) van toepassing is op alle medewerkers in de sector.

De werkgever is verplicht de medewerker te informeren over de pensioenregeling. Daarnaast is de werkgever verantwoordelijk voor het (digitaal) verstrekken van een afschrift van het pensioenreglement en eventueel de verzekeringspolis aan de medewerker.
De pensioenpremie bestaat uit een werkgevers- en een werknemersdeel.

Terug naar alle thema's