RVU / Zwaar werk-regeling

 

In de cao voor de Pluimveeverwerkende Industrie is in bijlage 6 een protocolafspraak opgenomen over de Regeling Vervroegd Uittreden, kortweg de RVU-regeling genoemd. Een medewerker met een zwaar beroep kan, met behulp van de regeling, onder voorwaarden maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd stoppen met werken. Meer informatie over deze regeling vindt u hier op onze website.

Op dit moment wordt hard gewerkt om de regeling per 1 januari 2022 open te stellen. Er zal de komende tijd op verschillende manieren over de regeling worden gecommuniceerd. Zo proberen we uiteraard de informatie op onze website zo actueel mogelijk te houden. Daarnaast verschijnen er binnenkort digitale brochures voor werkgevers en werknemers over deze regeling. Ook zullen alle medewerkers, die gezien hun leeftijd in de doelgroep van de regeling vallen, een brief ontvangen om ze op de regeling te attenderen.

Heeft u vragen over de regeling dan ontvangen wij die bij voorkeur per e-mail op info@szpluimvee.nl.

Terug naar alle nieuwsberichten

Uitnodiging Arbodag 27 juni

Lees meer

Klopt de pensioenopbouw van uw medewerkers wel?

Lees meer

Minimumloon per 1 juli naar €13,68

Lees meer

Voorzitter CNV op werkbezoek in de Pluimveeverwerkende Industrie

Lees meer

Uitnodiging Arbomiddag

Lees meer