In de cao Pluimveeverwerkende Industrie 2020-2021 is afgesproken dat voor alle medewerkers een persoonlijk budget beschikbaar is, met uitzondering van de medewerkers die gekozen hebben voor de overgangsregeling voor oudere medewerkers (bijlage 5 van de cao). Dit budget kan gebruikt worden voor leeractiviteiten, waarmee de medewerker zijn positie op de arbeidsmarkt kan versterken. Dit budget is voor iedere medewerker gelijk en wordt naar rato van de arbeidsduur toegekend. De werkgever vermeldt het voor de medewerker beschikbare budget op zijn salarisstrook. Het budget mag tot maximaal vijf jaar, te rekenen vanaf het moment dat het door de werkgever ter beschikking is gesteld, blijven staan. Als de medewerker het budget niet tijdig gebruikt, vervalt het.

De hoogte van het persoonlijk budget is in 2020 vastgesteld op € 160,- bruto per jaar. Het budget wordt steeds verhoogd met dezelfde verhoging als waarmee de salarisschalen worden verhoogd. Dat betekent dat de hoogte van het persoonlijk budget per 1 juli 2021 € 163,20 bruto per jaar bedroeg. Per 1 juli 2022 is het persoonlijk budget wederom verhoogd en bedraagt € 166,47 bruto per jaar.

Uitnodiging Arbomiddag

Lees meer

Vooraankondiging opleiding Bedrijfskeurder Pluimvee

Lees meer

Aankondiging Webinar VLEP

Lees meer

Groei mee met de pluimvee!

Lees meer

Wettelijk Minimumloon vanaf 1 juli 2024 met 1.2% extra omhoog

Lees meer

Weer helemaal up-to-date na de Workshop Functiewaardering

Lees meer

Aanmelden ‘oude’ dispensatieverzoeken voor 1 maart 2024

Lees meer

Premiecirculaire 2024

Lees meer

Wijzigingen WML per 1 januari 2024 – nieuwe loontabellen

Lees meer

Nieuwsbrief Arbocatalogus

Lees meer

Alleen inlenen van NEN+- gecertificeerde uitzendorganisaties

Lees meer

Aandacht voor pensioen tijdens de Pensioen3daagse

Lees meer

Onderzoek VLEP onder medewerkers

Lees meer

Cao Algemeen Verbindend Verklaard

Lees meer

Pilot NVWA Aanrijdgevaar in aanvoerhallen

Lees meer

Nieuwe medewerker SZ Pluimvee – even voorstellen…..

Lees meer

Stand van zaken nieuwe cao

Lees meer

Campagne ‘Doe meer met Taal’

Lees meer

Geactualiseerde flyers RVU-regeling beschikbaar

Lees meer

Melden tewerkstelling van tijdelijke beschermde werknemer uit Oekraïne

Lees meer

Wijziging re-integratietraject per 1 juli

Lees meer

Arbodag

Lees meer

Nieuwsbrief Arbo

Lees meer

Akkoord cao en aangepaste loontabellen per 1 mei 2023

Lees meer

Uitnodiging Arbodag – Graag doorsturen naar medewerkers

Lees meer

Wijziging wettelijk minimumloon (WML) per 1-7-2023

Lees meer

Positief onderhandelingsresultaat cao

Lees meer

Save the date Arbodag

Lees meer

Online tool ‘Geldplan Bijna Pensioen’

Lees meer