Nieuws

Wettelijk Minimumloon vanaf 1 juli 2024 met 1.2% extra omhoog

Lees meer

Weer helemaal up-to-date na de Workshop Functiewaardering

Lees meer

Aanmelden ‘oude’ dispensatieverzoeken voor 1 maart 2024

Lees meer

Premiecirculaire 2024

Lees meer

Wijzigingen WML per 1 januari 2024 – nieuwe loontabellen

Lees meer

Alleen inlenen van NEN+- gecertificeerde uitzendorganisaties

Lees meer

Cao Algemeen Verbindend Verklaard

Lees meer

Stand van zaken nieuwe cao

Lees meer