Wijzigingen WML per 1 januari 2024 – nieuwe loontabellen

Vanaf 1 januari 2024 moeten werkgevers bij het vaststellen van het loon rekening houden met de gewijzigde Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WML). In plaats van een wettelijk minimumloon op maandbasis, wordt een wettelijk minimumuurloon ingevoerd. De hoogte van het wettelijk minimumuurloon is gebaseerd op een 36-urige werkweek en bedraagt €13,27 per uur.

 

De gewijzigde WML heeft consequenties voor het cao-loongebouw in de Pluimveeverwerkende Industrie. Door de extra stijging van het minimumloon komt een aantal salarisschalen onder water te staan. Deze schalen worden per 1 januari gelijk aan het wettelijk minimum(uur)loon. De loonsverhoging per 1 februari 2024 heeft ook invloed om de cao-loontabellen. Boven dit bericht zijn de cao-loontabellen per 1 januari 2024 én per 1 februari 2024 opgenomen.

 

Per 1 januari 2024 is het (nog steeds) mogelijk om loon per maand te betalen. Het gaat dan om de uitbetaling van een vast maandbedrag. Als je loon per maand betaald, moet dit worden genoemd in de individuele arbeidsovereenkomst van de medewerker.

 

Meer informatie over de invoering van het wettelijk minimum uurloon, vind je in het kennisdocument wettelijk minimumuurloon 2024 van Rijksoverheid.

 

De AWVN verzorgt op 18 december 2023 voor leden en indirecte leden van de AWVN een online bijeenkomst Praktische informatie ‘Gevolgen invoering minimumuurloon’. Meer informatie over deze bijeenkomst vind je hier.

 

Terug naar alle nieuwsberichten

Voorzitter CNV op werkbezoek in de Pluimveeverwerkende Industrie

Lees meer

Uitnodiging Arbomiddag

Lees meer

Vooraankondiging opleiding Bedrijfskeurder Pluimvee

Lees meer

Aankondiging Webinar VLEP

Lees meer

Groei mee met de pluimvee!

Lees meer