Premiecirculaire 2024

Zoals gebruikelijk informeren wij u over de premies voor het huidige kalenderjaar. In deze premiecirculaire communiceren we alleen de premies en bedragen die gerelateerd zijn aan de cao.

Fonds Collectieve Belangen voor de Pluimveeverwerkende Industrie (Stichting OFP)

De hoogte van deze premie voor 2024 is ongewijzigd ten opzichte van 2023 en bedraagt 0,5% van de bruto loonsom per jaar (uniform loon).

Stichting Vrijwillig Vervroegde Uittreding voor de Pluimveeverwerkende Industrie (Stichting VVU)

De hoogte van deze premie voor 2024 is ongewijzigd ten opzichte van 2023 en bedraagt 0,4% van de bruto loonsom per jaar (uniform loon).

De RVU-uitkering is in 2024 bruto € 2.182,- per maand.

Pensioen

Het bestuur van de Stichting VLEP heeft de pensioenpremie voor 2024 vastgesteld.

De premie voor het jaar 2024 is 26%. Hiervan komt 14,95% voor rekening van werkgever en 11,05% voor rekening werknemer. Het opbouwpercentage in 2024 is 1,7%. De franchise bedraagt € 14.955,- .

Bron: www.vlep.nl

WGA-hiaatverzekering

De cao voor de Pluimveeverwerkende Industrie voorziet in een verzekering van het WGA-hiaat.

Cao-partijen hebben afspraken gemaakt met verzekeraar Avéro Achmea voor de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024. De premie van de verzekering is in 2024 0,36% van het premieplichtig loon met een maximum salaris van de geldende WIA-loongrens van € 71.628,-

De premie wordt voor ⅔ door de werknemer en ⅓ door de werkgever betaald.

Uitvoering derde WW-jaar (PAWW)

Per 1 juli 2018 is de regeling PAWW van kracht geworden. De regeling is in het leven geroepen om een eerdere versobering op de WW en loongerelateerde WGA te compenseren. Het bestuur van de Stichting PAWW heeft besloten de premie voor het jaar 2024 vast te stellen op 0,08%.

Bron: Stichting PAWW

Maximum premieloon werknemersverzekeringen 2024

Het maximum premieloon werknemersverzekeringen bedraagt € 71.628,- per jaar.

Bron: Staatcourant nr. 31686 van 20 november 2023

Minimumloon per 1 januari 2024

Op 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 3,75%. Het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar en ouder bedraagt dan € 13,27 per uur. Het gaat om een reguliere indexatie, elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen. Tegelijk voert het kabinet per 1 januari 2024 een nieuwe wet in voor het minimumuurloon.

Bron: Staatscourant nr. 28170 van 16 oktober 2023 en Kennisdocument wettelijk minimum uurloon

 

Samenvatting premies 2024

 

Bedragen (€) of percentages (%) in 2024
Stichting OFP
Premie 0,5% van de bruto loonsom
Stichting VVU
Premie 0,4% van de bruto loonsom
RVU-uitkering (bruto) € 2.182,- per maand
Pensioen
Premie 26% (14,95% werkgever; 11,05% werknemer)
Opbouwpercentage 1,7%
Franchise € 14.955,-
WGA
Premie 0,36% van het premieplichtig loon
WIA-loongrens € 71.628,-
PAWW
Premie 0,08%
Maximum premieloon werknemersverzekeringen € 71.628,-
Wettelijk minimumuurloon € 13,27
Terug naar alle nieuwsberichten

Uitnodiging Arbodag 27 juni

Lees meer

Klopt de pensioenopbouw van uw medewerkers wel?

Lees meer

Minimumloon per 1 juli naar €13,68

Lees meer

Voorzitter CNV op werkbezoek in de Pluimveeverwerkende Industrie

Lees meer

Uitnodiging Arbomiddag

Lees meer