Stand van zaken nieuwe cao

De nieuwe cao voor de Pluimveeverwerkende Industrie is een feit. De Redactiecommissie heeft zich over de teksten gebogen en de cao-tekst is door zowel werkgevers- als werknemersorganisaties goedgekeurd. Nu is het alleen nog wachten op het AVV-besluit van het ministerie van SZW. Let op: dispensatie van (een gedeelte van) de cao moet opnieuw worden aangevraagd (zie verderop in dit nieuwsbericht).

In het nieuwsbericht van 15 mei jl. lieten wij weten dat er een akkoord is bereikt over de cao voor de Pluimveeverwerkende Industrie. Naar aanleiding van dit akkoord is de Redactiecommissie aan de slag gegaan met het schrijven van een nieuw cao-tekst. Deze tekst door zowel de werkgevers- als de werknemersorganisatie goedgekeurd.

Na het overeenkomen van de nieuwe cao, is deze namens de cao-partijen aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Op 3 augustus is het AVV-verzoek ingediend. Hiermee verzoeken de werkgevers- en werknemersorganisaties de minister van SZW de bepalingen van de cao algemeen verbindend te verklaren voor alle werkgevers en werknemers in de Pluimveeverwerkende Industrie.

Gedrukt exemplaar van de nieuwe cao

Zodra het ministerie van SZW de bepalingen van de cao algemeen verbindend heeft verklaard, zullen we de cao-tekst op onze website publiceren. De cao is vanaf dat moment voor iedereen digitaal te raadplegen. Op de website is altijd de meest actuele versie van de cao beschikbaar. Ook als er tussentijdse wijzigingen worden doorgevoerd.

Naast de online versie van de cao zullen we, na het algemeen verbindend verklaren van de cao, een aantal cao-boekjes laten drukken. Net als voorgaande keer krijgen bedrijven de boekjes niet automatisch toegestuurd. Wil je gedrukte exemplaren ontvangen van het cao-boekje? Stuur dan nu alvast een e-mail naar info@szpluimvee.nl met daarin de volgende gegevens:

  • Bedrijfsnaam
  • Contactpersoon en contactgegevens Personeelszaken
  • Aantal gedrukte exemplaren (maximaal 10 per bedrijf)

Dispensatie van (een gedeelte van) de cao moet opnieuw worden aangevraagd

De cao voor de Pluimveeverwerkende Industrie is een standaard-cao. Dat betekent dat er alleen van mag worden afgeweken als de Commissie Cao-aangelegenheden de werkgever dispensatie heeft verleend voor toepassing van de cao of een deel daarvan. Dispensatieverzoeken worden afgegeven voor de looptijd van de cao.

Bij het afsluiten van de nieuwe cao verzoeken wij bedrijven die in het verleden dispensatie hebben gekregen, het verzoek hiertoe opnieuw in te dienen. Dit geldt ook voor bedrijven die eerder dispensatie hebben ontvangen, zonder dat daarbij is aangegeven dat deze is verleend voor de looptijd van de cao. De dispensatieverzoeken kunnen tot 27 september 2023 bij ons worden ingediend via info@szpluimvee.nl. De volledige procedure voor dispensatieverzoeken is opgenomen in Bijlage 3 van de cao.

Terug naar alle nieuwsberichten

Uitnodiging Arbodag 27 juni

Lees meer

Klopt de pensioenopbouw van uw medewerkers wel?

Lees meer

Minimumloon per 1 juli naar €13,68

Lees meer

Voorzitter CNV op werkbezoek in de Pluimveeverwerkende Industrie

Lees meer

Uitnodiging Arbomiddag

Lees meer