Aanmelden ‘oude’ dispensatieverzoeken voor 1 maart 2024

De cao voor de Pluimveeverwerkende Industrie is een standaard-cao. Dat betekent dat er alleen van mag worden afgeweken als de Commissie Cao-aangelegenheden de werkgever dispensatie heeft verleend voor toepassing van de cao of een deel daarvan. Dispensatieverzoeken worden afgegeven voor de looptijd van de cao.

Bij het afsluiten van de nieuwe cao verzoeken wij bedrijven die in het verleden dispensatie hebben gekregen, het verzoek hiertoe opnieuw in te dienen. Dit geldt ook voor bedrijven die eerder dispensatie hebben ontvangen, zonder dat daarbij is aangegeven dat deze is verleend voor de looptijd van de cao. In de nieuwsbrief van augustus is hier ook aandacht voor geweest. De dispensatieverzoeken kunnen tot 1 maart 2024 bij ons worden ingediend via info@szpluimvee.nl. De volledige procedure voor dispensatieverzoeken is opgenomen in Bijlage 3 van de cao.

Terug naar alle nieuwsberichten

Uitnodiging Arbodag 27 juni

Lees meer

Klopt de pensioenopbouw van uw medewerkers wel?

Lees meer

Minimumloon per 1 juli naar €13,68

Lees meer

Voorzitter CNV op werkbezoek in de Pluimveeverwerkende Industrie

Lees meer

Uitnodiging Arbomiddag

Lees meer