Alleen inlenen van NEN+- gecertificeerde uitzendorganisaties

In de pluimveeverwerkende industrie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van uitzendkrachten. Werkgevers in de sector mogen deze uitzendkrachten alleen inzetten van uitzendbureaus die     NEN+-gecertificeerd zijn. Dit is zo vastgelegd in artikel 73 van de cao. Deze uitzendorganisaties zijn te vinden in het register van de Stichting Normering Arbeid onder de sector Pluimvee.

In artikel 73 van de cao pluimveeverwerkende industrie is opgenomen dat een werkgever alleen uitzendkrachten mag inzetten van uitzendbureaus die de NEN-norm 4400-1 of de NEN-norm 4400-2 naleven en daarnaast NEN+ -gecertificeerd zijn en als zodanig zijn opgenomen in het Register Normering Arbeid van de Stichting Normering Arbeid (SNA).

De NEN+-certificering heeft als doel dat er controle plaatsvindt op de juiste toepassing van arbeidsvoorwaarden voor uitzendkrachten die in de sector werken. De controle hierop wordt uitgevoerd door een viertal inspectie instellingen, waar op initiatief van het Georganiseerd Overleg samenwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten. Het gaat om de inspectie instellingen Normec, Cicero, TUV en Safex.

In het Harmonisatieoverleg onderhouden werkgevers- en werknemersorganisaties contact met de inspectie instellingen. Binnen dit overleg worden de ervaringen van de inspectie instellingen gedeeld, worden ontwikkelingen op het gebied van certificering besproken, worden de inspectiedocumenten aangepast aan de geldende cao en wordt het SNA-register up-to-date gehouden.

Terug naar alle nieuwsberichten

Uitnodiging Arbodag 27 juni

Lees meer

Klopt de pensioenopbouw van uw medewerkers wel?

Lees meer

Minimumloon per 1 juli naar €13,68

Lees meer

Voorzitter CNV op werkbezoek in de Pluimveeverwerkende Industrie

Lees meer

Uitnodiging Arbomiddag

Lees meer