Onlangs hebben we het 3-jarige project GROEI MEE MET DE PLUIMVEE afgerond. Een project dat bijdraagt aan het op lange termijn inzetbaar te houden van medewerkers. Met Jos de Jong, projectleider vanuit James blikken we terug op het project.

Wat heeft James binnen het project gedaan?
Samen met mijn collega Paul Visser hebben we binnen de bedrijven workshops verzorgd voor ongeveer 100 leidinggevenden. In de workshop was aandacht voor de inzetbaarheid van de leidinggevenden zelf, maar zeker ook voor de vraag hoe zij duurzame inzetbaarheid bespreekbaar konden maken binnen hun team. Vragen die naar voren kwamen, waren Hoe is het gesteld met ‘duurzame inzetbaarheid’ binnen het bedrijf? Waar lopen jullie tegenaan? Welke uitdagingen zien jullie binnen je team?

‘Ik zou best vaker zo aan de slag willen gaan met mijn eigen ontwikkeling’

Hoe heb je het project ervaren?
Voor Paul en mijzelf was het erg interessant om een kijkje te nemen in de ‘pluimveekeuken’ en in gesprek te gaan met medewerkers met diverse culturele achtergronden. We werden gegrepen door hun gedrevenheid en hun streven naar verbetering in een dynamische productieomgeving en alle uitdagingen die daarbij horen.  De deelnemers waardeerden onze begeleiding. Het is mooi als een deelnemer aangeeft zo best vaker aan de slag te willen gaan met zijn eigen ontwikkeling.

Het project is afgelopen, in het nu klaar?
Hoewel we een goede start hebben gemaakt, is er nog veel werk te doen voordat het gesprek over duurzame inzetbaarheid als ‘normaal’ wordt beschouwd. Leidinggevenden kunnen hierin het goede voorbeeld geven door zelf te werken aan hun inzetbaarheid en door het gesprek met hun team te voeren. Om dit te stimuleren, hebben we een Praatplaat ontwikkeld. Deze flyer biedt handvatten om op een laagdrempelige manier met elkaar in gesprek te gaan over duurzame inzetbaarheid. Daarnaast biedt James natuurlijk nog altijd loopbaangesprekken voor medewerkers aan. Ook kunnen bedrijven workshops voor leidinggeven aanvragen. Hopelijk kunnen we zo blijven werken aan een cultuur waarin nadenken en praten over duurzame inzetbaarheid normaal is!

Wil je meer weten over de mogelijkheden die James biedt op het gebied van duurzame inzetbaarheid?
Ga dan naar de website van James of
neem contact op met Jos de Jong:
06 18 28 06 53
j.dejong@jamesloopbaan.nl

Subsidie vanuit SZ Pluimvee
SZ Pluimvee vindt het belangrijk dat medewerkers gezond en fit hun pensioengerechtigde leeftijd binnen de sector kunnen bereiken en stelt hiervoor subsidie beschikbaar.
Bedrijven kunnen hiervoor gebruik maken van de bedrijfssubsidie. Individuele medewerkers kunnen een van de 25 scholingsvouchers t.w.v. maximaal €1.000,- voor een loopbaancheck aanvragen. Meer informatie hierover vind je hier op de website van SZ Pluimvee.

Klopt de pensioenopbouw van uw medewerkers wel?

Lees meer

Minimumloon per 1 juli naar €13,68

Lees meer

Voorzitter CNV op werkbezoek in de Pluimveeverwerkende Industrie

Lees meer

Uitnodiging Arbomiddag

Lees meer

Vooraankondiging opleiding Bedrijfskeurder Pluimvee

Lees meer

Aankondiging Webinar VLEP

Lees meer

Groei mee met de pluimvee!

Lees meer

Wettelijk Minimumloon vanaf 1 juli 2024 met 1.2% extra omhoog

Lees meer

Weer helemaal up-to-date na de Workshop Functiewaardering

Lees meer

Aanmelden ‘oude’ dispensatieverzoeken voor 1 maart 2024

Lees meer

Premiecirculaire 2024

Lees meer

Wijzigingen WML per 1 januari 2024 – nieuwe loontabellen

Lees meer

Nieuwsbrief Arbocatalogus

Lees meer

Alleen inlenen van NEN+- gecertificeerde uitzendorganisaties

Lees meer

Aandacht voor pensioen tijdens de Pensioen3daagse

Lees meer

Onderzoek VLEP onder medewerkers

Lees meer

Cao Algemeen Verbindend Verklaard

Lees meer

Pilot NVWA Aanrijdgevaar in aanvoerhallen

Lees meer

Nieuwe medewerker SZ Pluimvee – even voorstellen…..

Lees meer

Stand van zaken nieuwe cao

Lees meer

Campagne ‘Doe meer met Taal’

Lees meer

Geactualiseerde flyers RVU-regeling beschikbaar

Lees meer

Melden tewerkstelling van tijdelijke beschermde werknemer uit Oekraïne

Lees meer