Vooraankondiging opleiding Bedrijfskeurder Pluimvee

Bedrijfskeurder pluimvee, ook wel bandkeurder genoemd, is een essentiële functie binnen iedere slachterij. Om over voldoende gekwalificeerde bedrijfskeurders te beschikken, biedt SVO met enige regelmaat de opleiding tot Bedrijfskeurder Pluimvee (bandkeurder) aan. Zo ook weer in het najaar van 2024. Deelnemers kunnen nu alvast worden aangemeld via de website van SVO.

Bedrijfskeurder pluimvee, ook wel bandkeurder genoemd, is een essentiële functie binnen iedere slachterij. Een bedrijfskeurder is verantwoordelijk voor het keuren van de geslachte kippen en hun organenpakket. Een bedrijfskeurder beoordeelt  of deze geschikt zijn voor verder verwerking en uiteindelijk menselijke consumptie.

Om over voldoende gekwalificeerde bedrijfskeurders te beschikken, biedt SVO met enige regelmaat de opleiding tot Bedrijfskeurder Pluimvee (bandkeurder) aan. Om de opleiding te starten, is een groep van circa 12 deelnemers nodig. Vanwege het geringe aantal deelnemers is de geplande cursus in het voorjaar van 2024 helaas niet doorgegaan. In het najaar van 2024 wil SVO de opleiding opnieuw aanbieden. Mogelijk zijn er dan meer potentiële deelnemers in beeld.

Het opleidingsniveau van de opleiding tot Bedrijfskeurder pluimvee is vergelijkbaar met MBO-niveau 2. De deelnemers worden geacht dit niveau aan te kunnen. Daarnaast is het belangrijk dat deelnemers de Nederlandse taal voldoende beheersen. Dit blijkt uit een Nederlands diploma vbo, lbo, vmbo, mavo, havo, vwo, mbo niveau. Als deelnemers niet over Nederlands diploma beschikken, kunnen ze worden toegelaten als ze een intaketoets Nederlandse taalvaardigheid met goed gevolg hebben afgelegd. Het praktijkexamen snijvaardigheid dient voorafgaand aan de opleiding met een voldoende afgerond te zijn. SVO biedt de mogelijkheid om ter voorbereiding de snijvaardigheid te trainen.

Deelnemers kunnen nu alvast worden aangemeld via de website van SVO. Op de website is ook alle informatie over de inhoud en duur van de opleiding. Zodra een deelnemer is opgegeven, neemt iemand van SVO contact op om het intakeproces op te starten. Met het intakeproces wordt gekeken of een deelnemer aan alle voorwaarden voldoet om deel te nemen. Na de intake volgt de definitieve aanmelding.

Vragen of meer informatie?
Neem dan contact op met Marleen Heil-Disselhof
m.heil@svo.nl
06 520 279 07

Terug naar alle nieuwsberichten

Voorzitter CNV op werkbezoek in de Pluimveeverwerkende Industrie

Lees meer

Uitnodiging Arbomiddag

Lees meer

Aankondiging Webinar VLEP

Lees meer

Groei mee met de pluimvee!

Lees meer

Wettelijk Minimumloon vanaf 1 juli 2024 met 1.2% extra omhoog

Lees meer