Aanvraagformulier diplomatoeslag werknemers

Als een werknemer een erkend diploma bij een geaccrediteerde instelling haalt, van een opleiding waarvoor een tegemoetkoming aan de werkgever is toegekend, ontvangt de werknemer een diplomatoeslag (€ 115,-).

Stap 1 van 2

Adres(Vereist)
Een IBAN bestaat uit: 2-cijferige landcode, 2-cijferig controlegetal, 4 tekens van de bankcode van de bank en de 10-cijferige code voor het rekeningnummer. Voorbeeld: NL91 ABNA 0417164300

Cao Pluimveeverwerkende Industrie

Meer informatie

Opleiden van medewerkers

Meer informatie

Arbocatalogus

Meer informatie