Aanvraagformulier opleidingsvoucher voor werknemers

Alle werknemers in de sector kunnen bij het secretariaat van Sociale Zaken Pluimvee een voucher aanvragen. De opleidingsvoucher kan ingezet worden voor een loopbaangerichte opleiding, waaraan de werkgever financieel niet bijdraagt. Ook een loopbaanadviesgesprek of een loopbaancheck vallen hieronder.

Stap 1 van 2

Adres(Vereist)
Een IBAN bestaat uit: 2-cijferige landcode, 2-cijferig controlegetal, 4 tekens van de bankcode van de bank en de 10-cijferige code voor het rekeningnummer. Voorbeeld: NL91 ABNA 0417164300

Cao Pluimveeverwerkende Industrie

Meer informatie

Opleiden van medewerkers

Meer informatie

Arbocatalogus

Meer informatie