Pilot NVWA Aanrijdgevaar in aanvoerhallen

De NVWA ziet aanrijdgevaar in aanvoerhallen als een groot risico voor de medewerkers van de NVWA. Om die reden heeft de NVWA een checklist opgesteld, waarmee de risico’s in kaart worden gebracht en maatregelen worden voorgesteld. Verschillende slachterijen binnen de pluimveeverwerkende industrie zullen door de NVWA benaderd worden om daar deze checklist in de praktijk te testen. Daarnaast is het ook mogelijk om je vrijwillig voor deze pilot op te geven.

Tijdens de Landelijke Arbodag van SZ Pluimvee in juni is er door de NVWA aandacht besteed aan het risico van aanrijdgevaar in de aanvoerhallen binnen de pluimveeverwerkende industrie. De NVWA ziet dit als een groot risico voor haar eigen medewerkers en wil dit graag aanpakken. Om die reden heeft de NVWA een checklist opgesteld, waarmee de risico’s binnen slachterijen in kaart worden gebracht en er maatregelen worden voorgesteld om die risico’s te beperken. Deze checklist gaat de NVWA in de praktijk testen.

Uit de workshop tijdens de Arbodag is gebleken dat er in de praktijk vooral maatregelen worden genomen aan de onderkant van de arbeidshygiënische strategie. Daarnaast is er geconstateerd dat er veel onbekendheid is op het gebied van een verkeersplan. Gelukkig ziet de NVWA in de sector ook een aantal voorbeelden die op een hoger niveau bijdragen aan de veiligheid van medewerkers.
In het maatregelenpakket van de NVWA voor haar eigen medewerkers heeft de NVWA maatregelen op alle niveaus van de arbeidshygiënische strategie. Door de checklist binnen meerdere slachterijen af te nemen kan inzichtelijk worden gemaakt hoe de risico’s op aanrijdgevaar in aanvoerhallen kunnen worden beperkt.
Het risico om aangereden te worden door een heftruck geldt natuurlijk niet alleen voor de medewerkers van de NVWA, maar ook voor de medewerkers van het bedrijf zelf. Het testen van de checklist door de NVWA biedt dan ook mogelijkheden voor slachterijen om de risico’s voor eigen medewerkers in kaart te brengen en te kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om deze risico’s te beperken. Verschillende slachterijen binnen de pluimveeverwerkende industrie zullen door de NVWA benaderd worden. Daarnaast is het ook mogelijk om je vrijwillig voor deze pilot op te geven.

Wil je deelnemen aan de pilot Aanrijdgevaar in aanvoerhallen?

Neem dan contact op met Henk van de Kemp, senior adviseur bedrijfsvoering bij de NVWA: h.r.vandekemp@nvwa.nl

Terug naar alle nieuwsberichten

Voorzitter CNV op werkbezoek in de Pluimveeverwerkende Industrie

Lees meer

Uitnodiging Arbomiddag

Lees meer

Vooraankondiging opleiding Bedrijfskeurder Pluimvee

Lees meer

Aankondiging Webinar VLEP

Lees meer

Groei mee met de pluimvee!

Lees meer