Nieuwsbrief Arbocatalogus

Een gezonde werkomgeving voor arbeidsmigranten

Werkconferentie georganiseerd door het Trimbos-instituut over preventie alcohol-, drugs- en medicijngebruik | effectieve aanpakken en (ethische) dilemma’s

Arbeidsmigranten lopen meer risico’s om problemen te krijgen door alcohol, drugs en medicijngebruik. Preventie op de werkvloer kan de kans op deze problemen verkleinen of zelfs voorkomen. Jouw rol als werkgever is hierin cruciaal. Maar hoe ga je met deze onderwerpen aan de slag? Wat speelt er onder jouw medewerkers en wat is dan belangrijk bij preventie? Welke uitdagingen zijn er en wat werkt juist goed?

Tijdens deze werkconferentie georganiseerd door het Trimbos-instituut komen bovenstaande vragen aan bod. Ook is er ruimte om gezamenlijk het gesprek aan te gaan over o.a. de volgende thema’s:

  • alcohol, drugs en medicijn-(ADM-)gebruik
  • mentale gezondheid in de werksetting
  • preventie van ADM-gebruik en mentale problemen voor arbeidsmigranten
  • succesvolle preventieve aanpakken voor arbeidsmigranten.

Een aantal werkgevers zullen ook hun ervaringen delen over hoe zij dit aanpakken binnen hun organisaties.

Praktische informatie:

Wanneer            Donderdag 7 december 2023 tussen 15:30 en 19:00

Waar                   Trimbos-instituut te Utrecht

Meer info           Maddy Blokland: mblokland@trimbos.nl

Aanmelden        Werkconferentie een gezonde werkomgeving voor arbeidsmigranten 7 december 2023 – Trimbos-instituut

 

De Dag van de BHV

Op 6 november was het de Dag van de BHV. Deze dag is in het leven geroepen om BHV’ers binnen organisaties in het zonnetje te zetten en te bedanken voor hun inzet. Tevens is het een dag waarop aandacht wordt gevraagd voor het belang van bedrijfshulpverlening. In het kader van deze dag hebben wij contact gezocht met Edith van den Boogaard, Veiligheidskundige binnen Plukon Dedemsvaart.

Waarom is het juist zo belangrijk de BHV-ers extra in het zonnetje te zetten tijdens zo’n dag?

De rol van de BHV’ers is vaak onopvallend in een organisatie, maar van onschatbare waarde. Het zijn medewerkers uit diverse lagen en afdelingen die zich buiten hun normale takenpakket inzetten voor noodsituaties. Ze hebben de vaardigheid ontwikkeld om snel te schakelen en weten hoe ze een situatie effectief kunnen aanpakken of de-escaleren. Op die manier proberen ze het aantal slachtoffers te minimaliseren en extra schade te voorkomen, waardoor de normale gang van zaken snel kan worden hersteld. Als dit niet mogelijk is, weten ze precies hoe er opgeschaald moet worden. Hun waarde voor elke organisatie, inclusief de onze, is onschatbaar. Naast de cao-bepalingen verdienen ze het om regelmatig in het zonnetje gezet te worden.

Wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van BHV-ers binnen Plukon?

Binnen Plukon Dedemsvaart vervullen de BHV-ers de rol zoals beschreven in Artikel 15 van de Arbowet. Ze zijn getraind om eerste hulp te verlenen bij ongevallen, brand te bestrijden en zoveel mogelijk de gevolgen er van te beperken. Indien noodzakelijk zijn ze verantwoordelijk voor het alarmeren van de hulpdiensten, het evacueren van alle aanwezigen in het pand en het inschakelen van het Crisis Management Team. Daarnaast benutten we ook hun kennis en expertise voor preventieve taken binnen onze organisatie.

Hoe worden zij ingezet?                                                

BHV-ers worden primair op ad-hoc basis ingezet bij incidenten en calamiteiten, waarbij hun inzet in noodsituaties voorrang krijgt boven hun normale werkzaamheden. Daarnaast voeren onze BHV-ers controles uit in het pand op het gebied van Arbo en Veiligheid. Eventuele tekortkomingen die hieruit naar voren komen worden gemeld aan de Preventiemedewerker, die vervolgens actie onderneemt. Bovendien stimuleren we al onze medewerkers, inclusief de BHV-ers, om onveilige situaties of handelingen actief te melden.

Hoe geven jullie vorm aan ‘De dag van de BHV’?

Dit jaar hebben we er voor gekozen om in de week voorafgaand aan de dag van de BHV extra aandacht te besteden aan de BHV-ers. We hebben extra posters opgehangen op de prikborden en in de kantine om onze waardering uit te spreken voor hun inzet gedurende het afgelopen jaar. Op de dag zelf hebben wij dit nog extra benadrukt door alle medewerkers (dus ook de niet BHV-ers) te trakteren op een heerlijk broodje BHV “het inci-wrapje”. Alle BHV-ers konden zowel in de vroege ploeg als in de late ploeg een speciaal presentje ophalen bij de Preventiemedewerker, die daarvoor een standje had opgezet in de kantine.

Wat is het effect voor de organisatie om hier extra aandacht aan te besteden?

Wij zien dat de BHV-ers het enorm waarderen dat ze op deze manier extra erkenning krijgen voor hun inzet. Het feit dat alle medewerkers hierbij betrokken zijn, zorgt ervoor dat ook zij waardering tonen aan de BHV-ers en erkennen dat ze goed werk verrichten. Bovendien hoopten wij dat dit anderen zou stimuleren om zich ook aan te melden als BHV-er, en dat is inderdaad gebeurd.

Zou je het andere bedrijven ook aanraden? En heb je hierin tips en/of adviezen?

Absoluut! Het is een kleine moeite, maar je laat als organisatie echt zien aan je medewerkers hoezeer de extra inspanningen van de BHV-ers worden gewaardeerd en hoe onschatbaar hun waarde is. Op de website van “de dag van de BHV” (www.dagvandebhv.nl) kun je jezelf aanmelden en handige tools downloaden in de aanloop naar de dag zelf. De website staat boordevol tips en leuke ideeën om de BHV-ers in het zonnetje te zetten.

 

Update pilot NVWA m.b.t. Aanrijdgevaar in aanvoerhallen   

In een vorig nieuwsbericht hebben wij aandacht besteedt aan de pilot met betrekking tot Aanrijdgevaar in aanvoerhallen, uitgevoerd door de NVWA. Zij willen door middel van het afnemen van een checklist bij verschillende slachterijen de risico’s in kaart brengen en  kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om het aanrijdgevaar binnen aanvoerhallen te beperken. De NVWA is op dit moment gestart met het bezoeken van bedrijven en zitten in de oriënterende fase.

Wil je alsnog deelnemen aan de pilot Aanrijdgevaar in aanvoerhallen?

Neem dan contact op met Henk van de Kemp, senior adviseur bedrijfsvoering bij de NVWA: h.r.vandekemp@nvwa.n

Terug naar alle nieuwsberichten

Voorzitter CNV op werkbezoek in de Pluimveeverwerkende Industrie

Lees meer

Uitnodiging Arbomiddag

Lees meer

Vooraankondiging opleiding Bedrijfskeurder Pluimvee

Lees meer

Aankondiging Webinar VLEP

Lees meer

Groei mee met de pluimvee!

Lees meer